Tel.:374 72 20 15   Mobil: 731 15 94 43     

        e-mail: dd.tachov@atlas.cz                          

sociální byty

SOCIÁLNÍ A STARTOVACÍ BYTY
V roce 2018 jsme se pustili do realizace našeho plánu a to vybudování pěti sociálních a startovacích bytů pro dospívající mládež. Tyto byty nabízíme a s předstihem řešíme, co dál po ukončení nařízené ústavní výchovy a odchodu z DD. Délka a možnost pobytu v našich sociálních bytech je na přechodnou dobu cca. 2 - 3 roky, za předpokladu platné pracovní smlouvy, podepsání nájemní smlouvy, dodržování pravidel daných nájemní smlouvou a pravidelné placení nájemného 3000,- Kč.
Myšlenka byla jasná, nabídnout dospívajícím dětem následnou péči na cestě do dospělého života.
Obrovskou zásluhu na dokončení realizace vybudování sociálních bytů má organizace " Klub přátel dětí DD ", která se ztotožnila s naším nápadem a přispěla na dokončení a dovybavení částkou 200000,- Kč.
Bez Vaší pomoci, by jsme jen těžko realizaci zvládali tak rychle, mockrát děkujeme za všechny děti...