Tel.:374 72 20 15   Mobil: 731 15 94 43     

        e-mail: dd.tachov@atlas.cz                          

Povinné dokumenty

 • Roční plán 2022- 2023 náhled zde
 • Vnitřní řád náhled zde
 • Školní vzdělávací program náhled zde
 • Pravidla pro povolení víkendového pobytu mimo areál Dětského domova v Tachově- zde
 • Pravidla pro organizaci návštěv a vycházek - zde
 • Účastníci správního řízení - zde
 • Zákon č. 109/2002 - zde
 • Organizační řád DD - zde
 • Směrnice k poskytování informací podle zákona č. 106/1999 sb.,     o svobodném přístupu k informacím - zde
 • Zpráva o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 sb., o svobodném přístupu k informacím  příloha č. 6 za rok 2022 - náhled zde
 • Zpráva o činnosti organizace za rok 2021- 2022 - zde
 • Koncepční záměr zařízení na období 2022 - 2023 - náhled zde
 • Minimální program prevence rizikového chování  náhled zde