Tel.:374 72 20 15   Mobil: 731 15 94 43     

        e-mail: dd.tachov@atlas.cz                          

Informace pro rodiče

Návštěvy rodičů:
 • Vážení rodiče, své dítě nebo své děti můžete vy či jiní příbuzní navštívit kdykoli, kterýkoli den v týdnu. Vždy je ovšem nutné alespoň zatelefonovat a návštěvu oznámit den či dva dny předem, abychom se dohodli na hodině - tak, aby děti byly přítomny, když přijedete (děti kromě školního vyučování navštěvují kroužky, jezdíme na výlety, apod.).
 • Volejte na číslo 731 15 94 43 nebo 374 72 20 15
 • Není vhodné přijíždět na návštěvu po 17- hodině.
 • Návštěvy trvají do 18- hodiny, poté návštěvníci musí odejít - dětem začíná večeře a večerní program.

Dopisy, balíčky, telefonáty:

 • Můžete je dětem posílat neomezeně, telefonovat také můžete kterýkoli den v týdnu a to nejpozději do 19 hodiny. Děti to vždy uvítají a budou velmi rády, že na ně rodiče myslí.
Pobyty dětí doma u rodičů nebo osob odpovědných za výchovu:
 • Děti mohou ke svým rodičům na návštěvu na základě povolení od „sociálky“, čili oddělení sociálně právní ochrany dětí při městském úřadu nebo magistrátu v místě trvalého bydliště dítěte (většinou je trvalé bydliště dítěte shodné s Vaším). Povolení je vydáváno na základěšetření Vaší sociální pracovnice u Vás doma (nebo v domácnosti, kde má návštěva proběhnout).
Zákonný postup, který je dán zákonem o sociálně právníochraně dětí, je tento:
 • Rodič nebo osoba odpovědná za výchovu požádá v dětském domově o pobyt dítěte doma a oznámí termín, ve kterém chce dítě doma mít (víkend, různé prázdniny, Vánoce.Vždy to jsou dny, kdy není školní vyučování. U předškoláků lze i ve všední dny).
 • Je důležité žádat o povolení pobytu minimálně 2 týdny předem, aby bylo možné stihnout šetřenív místě bydliště a rozhodnout o vydání povolenky.
 • Dětský domov požádá o prošetření situace v rodině a případné povolení pobytu příslušný městský úřad, resp. jeho oddělení sociálně právní ochrany dětí.
 • Podle toho, jak šetření dopadne, je – anebo také není – vydána povolenka k pobytu.
 • Jakmile dětský domov povolenku obdrží, oznámí rodičům, že si mohou pro dítě přijet a odvézt si je na povolený pobyt.
 • Kontakt na nás - 731 15 94 43 nebo 374 72 20 15
Příspěvek na úhradu péče:
 • Rodiče či osoby zodpovědné za výchovu jsou povinni hradit příspěvek na úhradu péče za své děti.
 • Tento příspěvek se stanovuje podle výšky příjmu rodičů (či osob zodpovědných za výchovu),výjimečně se nestanoví vůbec (pokud jsou příjmy pod hranicí životního minima). Pokud máte u nás umístěno svédítě a máte tak nízký příjem, že by Vám na placení ošetřovného už nezbývaly finanční prostředky, lze příspěvek v rámci zákona č. 109/2002 Sb. v platném znění o výkonu ústavní a ochranné výchovy snížit.
 • Proto je nutné, abyste se ihned spojili se sociální pracovnicí našeho dětského domova a předložili doklady o tom, kolik finančních prostředků máte měsíčně k dispozici - kontakt 739 23 71 36
 • Jinak je Vám příspěvek vyměřen a zbytečně hrozí vznik dluhu a nepříjemnosti z toho plynoucí.
Zákon 109/2002 Sb. O výkonu ústavní a ochranné výchovy, v platném znění:
 • Je uveden na této webové stránce a doporučujeme, abyste si jej přečetli, protože se týká Vás i Vašich dětí.
 • Povinně se jím řídíme my a je závazný i pro Vás. V případě dotazů k tomuto zákonu jsme Vám kdykoli k dispozici.
Zákon 359/1999 Sb. O sociálně právní ochraně dítěte, v platném znění:
 • Je uveden na této webové stránce a doporučujeme, abyste si jej přečetli, protože se týká Vás i Vašich dětí. Řídíme se jím my a je závazný i pro Vás. S dotazy ohledně tohoto zákona se můžete obrátit na Vaší sociální pracovnici v místě Vašeho bydliště.
 • Doporučujeme pravidelně navštěvovat naše webové stránky hlavně povinné informace
 • Rodiče, respektujeme, že jste zákonní zástupci dětí a máte ke svým dětem práva a povinnosti.
 • Vaše děti jsou u nás umístěny po dobu, kdy se Vy o ně nemůžete postarat.
 • Poskytujeme jim zázemí a klid pro bezpečný růst a vývoj, ale víme, že rodinou jste Vy. Vaše děti budou klidné a spokojenější, pokud uvidí, že Vy a my spolupracujeme a nestojíme proti sobě jako nepřátelé.
 • Také je důležité, abyste věděli, že ústavní výchova Vašeho dítěte či dětí může být zrušena!
 • Není nutné a ani žádoucí, aby zde Vaše dítě či Vaše děti byly až do plnoletosti.
 • Máte možnost podat u soudu v místě Vašehotrvalého bydliště návrh na zrušení ústavní výchovy.